• P 
  • P 
  • REFERENT/-KA ODBORU DOPRAVY NA ÚSEKU REGISTRU ŘIDIČSKÝCH OPRÁVNĚNÍ 

REFERENT/-KA ODBORU DOPRAVY NA ÚSEKU REGISTRU ŘIDIČSKÝCH OPRÁVNĚNÍ

Zaměstnavatel: Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

*Bližší informace: Bc. Zdeněk Adamec, tel.:556 312 246, vedoucí odboru dopravy.

Uzávěrka přihlášek: do 19.02.2024, přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Místo a způsob předání: písemnou přihlášku s přesně uvedeným názvem výběrového řízení a požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - REFERENT ODBORU DOPRAVY - REGISTR ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ NA DOBU URČITOU - neotvírat, s uvedením adresy podavatele.

Druh a charakteristika práce:
- zajišťování výkonu státní správy na úseku registru řidičů
- vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů oprávněným osobám
- uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění
- vydává a vyměňuje řidičské průkazy, řidičské průkazy vydané cizím státem a řidičské průkazy Evropských společenství v souladu s §116 zák. č. 361/2000 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
- zapisuje do mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem skutečnosti
- podle § 107 zák.č. 361/2000 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
a oznamuje je orgánům cizího státu, který tento mezinárodní řidičský průkaz vydal
- zakládá a provádí změny na kartách řidičů, neřidičů - bodové hodnocení řidičů, zápis přestupků, trestních činů, lékařských prohlídek, rozšíření řidičských oprávnění, omezení, včetně dalších souvisejících změn, které podléhají evidenci
- eviduje školení prof

Požadujeme
Jiné

odpovědět
REFERENT/-KA ODBORU DOPRAVY NA ÚSEKU REGISTRU ŘIDIČSKÝCH OPRÁVNĚNÍ
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Moravskoslezský kraj