• P 
  • P 
  • REFERENT/-KA ODBORU DOPRAVY NA ÚSEKU REGISTRU ŘIDIČSKÝCH OPRÁVNĚNÍ NA DOBU NEURČ 

REFERENT/-KA ODBORU DOPRAVY NA ÚSEKU REGISTRU ŘIDIČSKÝCH OPRÁVNĚNÍ NA DOBU NEURČ

Zaměstnavatel: Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

KO: Ing. Šárka Petrtýlová, tel. 556 312 203 nebo Bc. Zdeněk Adamec, tel. 556 312 246.
Písemnou přihlášku s požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - REFERENT ODBORU DOPRAVY NA DOBU NEURČITOU - neotvírat, s uvedením adresy podavatele do 10.6.2020 do 10:00 hodin; přihlášky doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Požadované vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání.
Pracovní poměr na dobu neurčitou, předpokládaný nástup dle dohody po ukončení výběrového řízení.
Druh a charakteristika práce: zajišťování výkonu státní správy na úseku registru řidičů, vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů oprávněným osobám, uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění, vydává a vyměňuje řidičské průkazy, řidičské průkazy vydané cizím státem a řidičské průkazy Evropských společenství v souladu s §116 zák.č.361/2000 Sb., zapisuje do mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem skutečnosti podle § 107 zák.č. 361/2000 Sb. a oznamuje je orgánům cizího státu, který tento mezinárodní řidičský průkaz vydal, zakládá a provádí změny na kartách řidičů, neřidičů - bodové hodnocení řidičů, zápis přestupků, trestních činů, lékařských prohlídek, rozšíření řidičských oprávnění, omezení, včetně dalších souvisejících změn, které podléhají evidenci, eviduje školení profesní způsobilosti řidičů a zapis

Požadujeme
Jiné

odpovědět
REFERENT/-KA ODBORU DOPRAVY NA ÚSEKU REGISTRU ŘIDIČSKÝCH OPRÁVNĚNÍ NA DOBU NEURČ
Kontaktní osoba: Šárka Petrtýlová
Telefon: 556 312 203
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Moravskoslezský kraj